ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Το τεχνικό γραφείο Γραμματικοπούλου Αυγή αναλαμβάνει:

1. Ανακαινίσεις

  • Κατοικιών
  • Καταστημάτων
  • Γραφειακών χώρων

2. Ενεργειακές αναβαθμίσεις

  • Πολυκατοικιών
  • Διαμερισμάτων

(Εξωτερική θερμομόνωση, Αντικατάσταση κουφωμάτων, Ενεργειακοί υαλοπίνακες, Αντικατάσταση λέβητα)

3. Αποκαταστάσεις όψεων παλαιών πολυκατοικιών

Η μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο των κατασκευών δίνει σε εσάς τη σιγουριά και τα εχέγγυα να εμπιστευτείτε σε εμάς, για το δικό σας συμφέρον, την επίβλεψη της κατασκευής σας, είτε ως συνέχεια της μελέτης που το τεχνικό γραφείο της Αυγής Γραμματικοπούλου  έχει εκπονήσει, είτε σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής και να βρίσκεστε.