ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι, πλέον, απαραίτητο για κάθε αγοροπωλησία ακινήτου από 9/1/11 και για ενοικίαση ακινήτου από 9/1/12. Η Αυγή Γραμματικοπούλου είναι πιστοποιημένη ενεργειακή επιθεωρήτρια και αναλαμβάνει την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα:

  • Συλλέγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως: κάτοψη χώρου, μελέτη θερμομόνωσης, συμβόλαιο ακινήτου.
  • Πραγματοποιεί επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη.
  • Κάνει μεταφορά των στοιχείων  στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα  δώσει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου.
  • Προτείνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κατατάξουν το ακίνητο σε πιθανή υψηλότερη ενεργειακή κλάση.