ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Το τεχνικό γραφείο της Αυγής Γραμματικοπούλου  στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί συνέχεια του τεχνικού γραφείου και της κατασκευαστικής εταιρείας του Βασίλη Γραμματικόπουλου. Από το 2009, το τεχνικό γραφείο στεγάζεται στο κέντρο της Καλαμαριάς, μετακομίζοντας από το ιστορικό γραφείο της οδού Αριστοτέλους, που στέγαζε το τεχνικό γραφείο από το 1965.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν.4178/13

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣΝ.4178/13